Тотален провал!

вторник, 27 януари 2009 г.

Във връзка с тоталния провал и на това правителство на българските комунисти, на 28.01.2009 г. в 15:00 ч. бъди в района на пл. „Народно събрание“!

Оставка!

Реклами