Грешка беше…

четвъртък, 22 януари 2009 г.

Грешка беше да си замълча, оставяйки свои лични възгледи „да паднат като свидни жертви“ в името на илюзорното и тривиално „всеобщо благо“, по отношение на следните два крайъгълни камъка за течащия в момента Национален граждански протест:

  1. Протест срещу управляващите или протест срещу цялата политическа класа (това второто не е ли де факто протест срещу цялата демократична система?) е това, което правим? Защо подкрепих този протест, залагайки дори името си, след като най-малко две парламентарно представени опозиционни партии – ДСБ и СДС, се ползват с доверието ми (макар и доста относително по отношение на СДС)? Аз искам „да ударя метлата“ на управляващата коалиция „Орел, рак и щука“ и да поверя властта в ръцете на реформaторското малцинство – така, както смятам за правилно, но премълчах. А то дори (очаквано) не си струваше, след като отблъснатите бяха повече от привлечените…
  2. Какво цели този протест – постигане на дребнави съсловни целички или цялостна промяна на плачевното статукво? Уж второто… А някой вярва ли си, че управляващото мнозинство е склонно и способно да промени системата,  инициирайки и конструирайки промени в изборния закон например? Те ли ще са тези, които ще въведат смесената избирателна система (Mixed Member Proportional Representation) и ще прочистят избирателните списъци от т. нар. „мъртви души“, след като именно техни довереници се възползват най-умело от пукнатините в сегашния изборен закон? Не водят ли тези размисли до заключението за издигане на едно единствено  (справедливо, като се има предвид всичко останало, случващо се в българската държава – все неща, за които не ми се и пише вече) искане – оставка на правителството Станишев? Или казано с други думи – оставка на червените боклуци!

Неопитността не може да служи като извинение – такова и не търся по начало.

Но някои грешки могат да се поправят. В този дух вчера бяха проведени разговори с ДСБ и СДС, които се включват в протеста другата седмица. Този път, вярвам, не като „обикновени граждани“ – поредното недообмислено клише.

28.01.2009 г., 15:00 ч., пл. „Народно събрание“ – ела и ти!

Реклами